+61 789 34323
|
hello@trip.com

September - Hils til de der hjemme

Siden «Restaurationen» tok med seg de første 52 utvandrerne fra Stavanger til Amerika i 1825 fulgte nesten 900.000 nordmenn i deres kjølvann fram til slutten av 1930-årene.

Storparten kom fra bonde- og husmannsstanden, med en drøm om ett nytt og bedre liv. Mange av utvandrerne opplevde ikke noen suksess over dammen, men heldigvis var det noen som gjorde det og la grunnlaget for myten om den «rike onkelen fra Amerika». 

 

Vi får høre om hvorfor folk utvandret, hvordan det gikk med de som gjorde og hvordan det gikk med dem som ble igjen.

«Du begynder vel straks at faa Amerika feber nu Jens. Ja nu har jeg faaet fat paa lit land for mig selv saa nu kommer jeg til at have hus for mig selv paa en maade saa aa ner tid du tænker paa at komme hid saa kan du da faa være os mig det skal ikke koste noget for det er jo ikke sagdt du vil gaa ud paa arbeide med det samme du kommer hid heller.» Amerikabrev (Kilde: Tone Eli Moseid)

Reiserute

  1. Domkirkeplassen